O studiach

Strona główna

 "Romowie. Wiedza i praktyki instytucjonalne" to jedyne studia w Polsce, poświęcone zagadnieniom związanym ze społecznością romską. Program studiów obejmuje:

  • wiedzę na temat historii Romów, języka romskiego, literatury i sztuki romskiej, aktualnej sytuacji społeczności romskiej w Polsce i w Europie;
  • diagnozę i analizę sposobu prezentowania Romów w dawnym i współczesnym dyskursie publicznym;
  • integrację sieci osób współpracujących ze społecznością romską;
  • stworzenie forum do dyskusji o rozwiązaniach pomocowych i działaniach antydyskryminacyjnych.

Grono wykładowców tworzą nauczyciele akademiccy reprezentujący różne obszary nauki i osoby zawodowo związane ze środowiskiem Romów.

Więcej informacji...

Studia są bezpłatne. Słuchacze otrzymują stypendia. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Collegium Maius przy ul. Fredry 10 oraz na platformie Microsoft Teams.

Zobacz więcej...

Do podjęcia studiów zapraszamy osoby pracujące w środowisku romskim: kadrę pedagogiczną, pracowników urzędu nadzoru pedagogicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, dziennikarzy i inne osoby współtworzące dyskurs publiczny na temat społeczności romskiej.

Zobacz więcej...

Studia finansowane z:  Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 r.; zadanie systemowe pn. Studia podyplomowe dotyczące społeczności romskiej wraz z systemem stypendialnym dla słuchaczy.

często zadawane pytania

FAQ

Najważniejsze informacje o studiach podyplomowych "Romowie. Wiedza i praktyki instytucjonalne",
Zachęcamy do kontaktu z nami!

 

Studia podyplomowe "Romowie. Wiedza i praktyki instytucjonalne" są przeznaczone dla osób, które mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie.

Aby podjąć studia, należy przedłożyć wniosek oraz odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (w przypadku złożenia kserokopii konieczne jest okazanie – po rozpoczęciu studiów – oryginału dyplomu w sekretariacie, aby potwierdzić zgodność kopii z oryginałem). Szczegółowe informacje na temat sposobu dostarczenia dokumentacji zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje rozmowa rekrutacyjna, która odbędzie się nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem studiów. W trakcie rozmowy będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • praca zawodowa w instytucji wspomagającej społeczność romską w Polsce;
  • wykształcenie z obszaru nauk humanistycznych, prawnych lub społecznych;
  • motywacja kandydata do podjęcia studiów.

Rozmowa rekrutacyjna służy ustaleniu motywacji kandydata/kandydatki do podjęcia studiów. W jej trakcie padną pytania o dotychczasowe doświadczenia w pracy ze społecznością romską.

Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Collegium Maius przy ul. Fredry 10 oraz online na platformie Microsoft Teams. Składają się z 12 zjazdów, obejmujących soboty i niedziele. Semestr 1 zaczyna się w lutym i kończy w czerwcu. Semestr 2 zaczyna się we wrześniu i kończy w grudniu. W ramach każdego semestru zaplanowano 3 zjazdy stacjonarne i 3 zjazdy online.

Tak, studia są bezpłatne. Dodatkowo ich słuchacze otrzymają stypendia w wysokości 900 PLN/semestr, pod warunkiem odpowiedniej frekwencji. Zobacz regulamin studiów.

Grupa słuchaczy liczy 20 osób.

Wymagana jest obecność na zajęciach, zdawanie egzaminów i zaliczeń, a także przygotowanie projektu dyplomowego, który zostanie zaprezentowany podczas ostatniego zjazdu.  Zobacz regulamin studiów.

Zobacz, gdzie nas znajdziesz:

© Copyright 2023 by Romowie. Wiedza i praktyki instytucjonalne | Polityka prywatności

Opracowanie i wdrożenie unka